Л. А. Трисвятский Хранение зерна. Москва Агропромиздат 1986